O nás

Vítáme Vás na stránkách internetového obchodu společnosti TORF ZIEGLER spol. s r.o., která byla založena již v roce 1999 v reakci na zvyšující se zájem o produkty pro lázeňství, rehabilitaci či masáže po celém světě. Zpočátku byla firma orientována převážně na export a výrobu omezeného množství a druhů výrobků. Díky usilovné práci našich zaměstnanců, četným, nejen technologickým, změnám v oblasti výroby a distribuce, výhodné poloze Horního Slavkova v srdci českého „lázeňského trojúhelníku“ a vstřícnému přístupu k Vám, zákazníkům, se společnost TORF ZIEGLER spol. s r.o. stala jedním z největších výrobců produktů z balneologické rašeliny na světě. Se stále se rozšiřujícím sortimentem zboží, momentálně přesahujícím tisícovku produktů, jsme schopni Vám vytvořit pohodlné a vysoké standardy splňující pracovní prostředí ve Vašem masážním salónu, lázeňském hotelu či na rehabilitační klinice a následně Vás v celé potřebné šíři zásobovat spotřebním zbožím.

Od roku 2010 prochází naše společnost pravidelným auditem s následným udělením certifikátů ČSN EN ISO 9001 pro činnosti Nákup a prodej přípravků a zařízení pro fyzikální a tepelné terapie a ČSN EN ISO 13485 pro činnosti Výroba a prodej zdravotnických prostředků na bázi rašeliny pro fyzikální a tepelné terapie, které uděluje Certifikační orgán systémů managementu. Všechny naše výrobky z balneologické rašeliny jsou rovněž certifikovány jako zdravotnický prostředek třídy I podle evropské směrnice 93/42/EHS. I nadále necháváme provádět klinické studie na vyhlášených pracovištích ČR pro udržení stálé kvality námi vyráběného zboží.

Politika kvality
Vedení společnosti TORF ZIEGLER spol. s r.o., uznává kvalitu jako nejvyšší prioritu, jako důležitou součást úspěšnosti a prosperity. V souladu se strategií společnosti je naší snahou udržovat a trvale zlepšovat úroveň a kvalitu našich výrobků, procesů, činností, a tím přispívat ke zvýšení schopnosti konkurence našich rašelinových výrobků, určených pro fyzikální a tepelné terapie, a jejich uplatnění na trhu, jako zdravotnických prostředků. Chceme poskytovat komplexní sortiment výrobků pro fyzikální a tepelné terapie a s nimi související služby.

Vedení společnosti stanovilo následující zásady:
• Systém managementu kvality je nedílnou součástí řízení celé společnosti (profesionalita)
• Dodávat výrobky, které splňují požadavky příslušných předpisů a zákazníků (kvalita)
• Posuzovat kvalitu z hlediska splnění požadavků zákazníka, zajistit dostupnost vyráběného zdravotnického prostředku pacientům, kterým může prospět pro profesionální i domácí použití (vstřícnost zákazníkům)
• Pěstovat u všech zaměstnanců povědomí sounáležitosti se společností a odpovědnosti za vykonanou práci (spolehlivost)
• Netolerovat nikomu nekvalitní nebo nedbalou práci, při výskytu neshod v jakékoliv oblasti stanovit nápravná opatření (prevence neshod)
• Usilovat o spokojenost zákazníků efektivní aplikací systému managementu kvality a zvyšováním úrovně výrobního procesu (trvalé zlepšování)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Váš TORF tým

Nahoru