Wellness & Spa

Více info
265 položek 
1 2 23
Pojem wellness se zakládá na spojení anglických slov well-being, fitness und happiness. Všeobecně se pod tímto výrazem skrývá životní styl moderního člověka vedoucí ke zdraví a kráse. Velmi často je tento trend svázán s rehabilitační léčbou, relaxací a je obohacen i o prožitek smyslů. Lidé si dnes více uvědomují význam rovnováhy mezi tělem a duchem, proto se více zajímají o možnosti kompletní péče, která je nad rámec klasické rehabilitace. Rozsáhlá oblast wellness & spa je v našem sortimentu, pro větší přehlednost, rozdělena na 8 částí. Od teď už Vám nebudou cizí, výrazy jako fangoparafín, Kleopatřina koupel či kakaová slupovací maska. Užijte si opravdovou relaxaci!
265 položek 
1 2 23
Nahoru